รับประมูลของโรงงาน ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก

รับซื้อ รับประมูล ของที่ไม่ได้ใช้โรงงานสินค้าที่ผลิตชำรุด เศษชิ้นส่วนจากการผลิต เช่นเศษพลาสติก พลาสติกเก่า พลาสติกรีไซเคิล ของเก่าที่เก็บไว้นานค้างสต็อก รับเหมาประมูลงาน ซื้อเศษวัสดุ เศษเหล็กจากโรงงาน รับซื้อของเก่าทุกชนิด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 
Visitors: 8,079